Bazar ertəsi, 2024-04-22, 4:56 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Digər məlumatlar » Digər məlumatlar

Qloballaşma və İmam Zamanın (ə.s.) zühuru -3
2012-10-18, 0:21 AM
Qloballaşma və İmam Zamanın (ə.s.) zühuru -3

"Mecmeul-beyan" təfsirində yuxarıdakı ayə haqqında İmam Zeynalabdinin (ə.s.) dilindən belə şərh verilməkdədir: "And olsun Allaha! Bu qrup bizim tərəfdarlarımızdandır ki, Allah bizim soyumuzdan bir adamın vasitəsilə bu vədi reallaşdıracaq. İşdə o bir adam bu ümmətin Mehdisi ". 

Bu şərif ayədə möminlərə üç açıq-aşkar məsələ vəd etmişdir: 1. Yer üzündə yaxşı insanların xəlifəliyi. Yəni bütün Yer kürəsində hökumətin onların əlində olması. Allahın yer üzündə nümayəndəsi olaraq haqq və ədalət təməlində rəhbərliyin olması. 2. Dinin təmkini. Yəni, bütün yer üzündə mənəvi dəyərlərin, İlahi qanunların hakim olması. 3. Qorxu və təlaşın yerini güvənin al/götürməsi. Yer üzündən təhlükə və qorxuya səbəb olan faktorların çəkilməsi, onun yerini təhlükəsizlik və rahatlığın tutması.

"Allah içinizdən iman edib saleh əməllər işləyənləri özlərindən əvvəlkilər kimi yer üzündə edəcəyini, onlar möminlər üçün Allahın Özü bəyəndiyi dinini (İslamı) sağlamlaştıracaq (hər tərəfə yayacağını) və onları qorxularından sonra güvən (güvən) əvəz vəd buyurmuşdur. Bundan sonra inkar etsə, şübhəsiz, (yoldan çıxmış) tapacaqlar. "

Tebersinin "Mecmeul-beyan" təfsirində bu ayənin şərhində İmam Məhəmməd Misin (ə.s.) dilindən belə deyilir: "yer üzündə xəlifələr - axır-zamanda gələcək Həzrət Mehdinin səhabələrləridir".
"Biz kitabdan (Tövratdan, yaxud lövhi-məhfuzdan) sonra Zəburda da (cənnət torpağına, yer üzünə və ya müqəddəs) torpağa yalnız Mənim saleh bəndələrimin daxil olacağını yazmışdıq.". ("Ənbiya", 105)

İndi isə, yuxarıdakı hökmləri çərçivəsində təməl qaynaqlara - ayə və hədislərə müraciət edə bilərik.

Əvvəl işarə etdiyimiz kimi, dünyada cərəyan edən hadisələr, insanlığın maddi zeminede əldə etdiyi müvəffəqiyyətlər, bu əlaqə vasitələri ilə insanların bir-birləriylə möhkəm əlaqədə olması - hər kəsi həqiqi bir birliyə, mənəvi və səmimi əməkdaşlığına əvvəl olduğundan daha çox möhtac etmişdir. Nə qədər irəli gedersek, bu ehtiyacı daha çox hiss edərik. Yəni Qərb mütəfəkkirlərinin 20. əsrdə ehtimal verdikləri vahid dünyanı islam 1400 il əvvəl, böyük israr və dayanıqlılıqla xəbər vermiş, hətta onun necə olacağını, hökumət sistemini, bu hökumətin rəhbərliyini aşkar şəkildə müəyyən də etmişdir. Qurani Kərimdə; gələcək vahid hökumətdə hakim din - islam, zəfər müstezeflerin və salehlərin kəslərindir. Eyni gün imanın küfrə qələbə çal/oğurladığı gündür. Mötəbər hədislərdə də göstərilir ki, bu hökumətin hakimi İbrahim peyğəmbərin (ə.s.) soyundan çıxan, İslam Peyğəmbərinin (səv) nəvələrindən olan, adı "Məhəmməd", ləqəbi "Əbul-Noyabr", ləqəbi "Qaim" olan bir şəxsdir.

İslam insanlıq üçün belə bir günün gələcəyini gözləməkdədir. Və o günün reallaşması mühitin yetkinləşməsinə bağlıdır.

İslam müxtəlif adlarla ortaya çıxmış bütün ixtilafları tövhidə inanmaqla aradan qaldırmağa çalışmışdır. İrqi, milli, sınıfsal, coğrafi və bənzəri ixtilaflar ortadan qalxmalıdır. Yəni bütün bunlar öyünməyə xüsusi imtiyaza səbəb olmamalıdır. Hətta dini ixtilaflar da kənara buraxılmalıdır. Hər kəs Allahın fərmanına təslim olmalıdır: "(Ya Rəsulum!) Söylə: "Ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan (fərqi olmayan) bir kəlməyə tərəf gəlin! ( O kəlmə budur: ) "Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi (özümüzə) Rəbb qəbul etməyək!” Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman (onlara) deyin: "İndi şahid olun ki, biz, həqiqətən, müsəlmanlarıq (Allaha təslim olanlarıq)!”("Ali- İmran" surəsi, 64)
Category: Digər məlumatlar | Added by: Ənfal
Views: 681 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]